ชุมชนหลังสถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ

Share Button

ชุมชนหลังสถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.ประชาอุทิศ 107(ครูใน) ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหลังสถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ มีประชากรชายจำนวน 147 คน และประชากรหญิงจำนวน 151 คน รวมเป็น 298 คน

ชุมชนหลังสถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนหลังสถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังสถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.ประชาอุทิศ 107(ครูใน)

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: ทุ่งครุ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 147 คน

ประชากรหญิง: 151 คน

ประชากรรวม: 298 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button