ชุมชนหลังวัดไก่เตี้ย

Share Button

ชุมชนหลังวัดไก่เตี้ย ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน  แขวง ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังวัดไก่เตี้ย มีประชากรชายจำนวน 150 คน และประชากรหญิงจำนวน 150 คน รวมเป็น 300 คน

ชุมชนหลังวัดไก่เตี้ย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 62 หลัง ชุมชนหลังวัดไก่เตี้ย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังวัดไก่เตี้ย

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: 

แขวง: ตลิ่งชัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 150 คน

ประชากรหญิง: 150 คน

ประชากรรวม: 300 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 62 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button