ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน(วัดเงิน)

Share Button

ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน(วัดเงิน) ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 จรัญสนิทวงศ์ 35 ถนน – แขวง คลองชักพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน(วัดเงิน) มีประชากรชายจำนวน 215 คน และประชากรหญิงจำนวน 266 คน รวมเป็น 481 คน

ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน(วัดเงิน) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 136 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 102 หลัง ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน(วัดเงิน) มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน(วัดเงิน)

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 จรัญสนิทวงศ์ 35

ถนน: –

แขวง: คลองชักพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 215 คน

ประชากรหญิง: 266 คน

ประชากรรวม: 481 คน

จำนวนครัวเรือน: 136 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 102 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button