ชุมชนหลังวัดปากบ่อ

Share

ชุมชนหลังวัดปากบ่อ ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 35 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหลังวัดปากบ่อ มีประชากรชายจำนวน 652 คน และประชากรหญิงจำนวน 675 คน รวมเป็น 1,327 คน

ชุมชนหลังวัดปากบ่อ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 281 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 157 หลัง ชุมชนหลังวัดปากบ่อ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังวัดปากบ่อ

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 35

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 652 คน

ประชากรหญิง: 675 คน

ประชากรรวม: 1,327 คน

จำนวนครัวเรือน: 281 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 157 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share