ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้

Share Button

ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ซ. สน. บางเสาธง ถนน บางแวก แขวง บางแวก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ มีประชากรชายจำนวน 500 คน และประชากรหญิงจำนวน 600 คน รวมเป็น 1,100 คน

ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 160 หลัง ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 11 ซ. สน. บางเสาธง

ถนน: บางแวก

แขวง: บางแวก

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 500 คน

ประชากรหญิง: 600 คน

ประชากรรวม: 1,100 คน

จำนวนครัวเรือน: 250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 160 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button