ชุมชนหลังวัดกลางนา

Share Button

ชุมชนหลังวัดกลางนา ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประชาอุทิศ 27 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหลังวัดกลางนา มีประชากรชายจำนวน 181 คน และประชากรหญิงจำนวน 187 คน รวมเป็น 368 คน

ชุมชนหลังวัดกลางนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 153 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 66 หลัง ชุมชนหลังวัดกลางนา มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังวัดกลางนา

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประชาอุทิศ 27

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 181 คน

ประชากรหญิง: 187 คน

ประชากรรวม: 368 คน

จำนวนครัวเรือน: 153 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 66 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button