ชุมชนหลังตลาดศูนย์การค้าหนองแขม

Share Button

ชุมชนหลังตลาดศูนย์การค้าหนองแขม ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ -0 ถนน -0 แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหลังตลาดศูนย์การค้าหนองแขม มีประชากรชายจำนวน 197 คน และประชากรหญิงจำนวน 177 คน รวมเป็น 374 คน

ชุมชนหลังตลาดศูนย์การค้าหนองแขม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 157 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนหลังตลาดศูนย์การค้าหนองแขม มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังตลาดศูนย์การค้าหนองแขม

เขต: หนองแขม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: -0

ถนน: -0

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 197 คน

ประชากรหญิง: 177 คน

ประชากรรวม: 374 คน

จำนวนครัวเรือน: 157 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button