ชุมชนหลังตลาดศรีเขมา

Share Button

ชุมชนหลังตลาดศรีเขมา ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ บริเวณหลังตลาดศรีเขมา ถนน ประชาราษฎร์ สาย1 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหลังตลาดศรีเขมา มีประชากรชายจำนวน 330 คน และประชากรหญิงจำนวน 390 คน รวมเป็น 720 คน

ชุมชนหลังตลาดศรีเขมา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 430 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 149 หลัง ชุมชนหลังตลาดศรีเขมา มีกรรมการชุมชน 21 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังตลาดศรีเขมา

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: บริเวณหลังตลาดศรีเขมา

ถนน: ประชาราษฎร์ สาย1

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 330 คน

ประชากรหญิง: 390 คน

ประชากรรวม: 720 คน

จำนวนครัวเรือน: 430 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 149 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 21 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button