ชุมชนหลวงวิจิตร

Share Button

ชุมชนหลวงวิจิตร ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ซ. อมรวิวัฒน์ ถนน นวมินทร์ แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหลวงวิจิตร มีประชากรชายจำนวน 58 คน และประชากรหญิงจำนวน 52 คน รวมเป็น 110 คน

ชุมชนหลวงวิจิตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 34 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 34 หลัง ชุมชนหลวงวิจิตร มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลวงวิจิตร

เขต: คันนายาว

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 11 ซ. อมรวิวัฒน์

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 58 คน

ประชากรหญิง: 52 คน

ประชากรรวม: 110 คน

จำนวนครัวเรือน: 34 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 34 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button