ชุมชนหลวงพ่อเต่า

Share Button

ชุมชนหลวงพ่อเต่า ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหลวงพ่อเต่า มีประชากรชายจำนวน 150 คน และประชากรหญิงจำนวน 155 คน รวมเป็น 305 คน

ชุมชนหลวงพ่อเต่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 59 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนหลวงพ่อเต่า มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลวงพ่อเต่า

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 150 คน

ประชากรหญิง: 155 คน

ประชากรรวม: 305 คน

จำนวนครัวเรือน: 59 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button