ชุมชนหลวงพ่อขาว

Share Button

ชุมชนหลวงพ่อขาว ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ซ.วัดหัวกระบือ ถนน บางขุนเทียน แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหลวงพ่อขาว มีประชากรชายจำนวน 171 คน และประชากรหญิงจำนวน 185 คน รวมเป็น 356 คน

ชุมชนหลวงพ่อขาว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 78 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 78 หลัง ชุมชนหลวงพ่อขาว มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลวงพ่อขาว

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ซ.วัดหัวกระบือ

ถนน: บางขุนเทียน

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 171 คน

ประชากรหญิง: 185 คน

ประชากรรวม: 356 คน

จำนวนครัวเรือน: 78 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 78 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button