ชุมชนหมู่ 8 วัดทองบางเชือกหนัง

Share Button

ชุมชนหมู่ 8 วัดทองบางเชือกหนัง ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน  แขวง บางเชือกหนัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่ 8 วัดทองบางเชือกหนัง มีประชากรชายจำนวน 142 คน และประชากรหญิงจำนวน 151 คน รวมเป็น 293 คน

ชุมชนหมู่ 8 วัดทองบางเชือกหนัง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 118 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 82 หลัง ชุมชนหมู่ 8 วัดทองบางเชือกหนัง มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 8 วัดทองบางเชือกหนัง

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: 

แขวง: บางเชือกหนัง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 142 คน

ประชากรหญิง: 151 คน

ประชากรรวม: 293 คน

จำนวนครัวเรือน: 118 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 82 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button