ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ

Share Button

ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7ซ.สุขสวัสดิ์54/1 – 54/2 ถ.สุขสวัสดิ์ ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง ราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ มีประชากรชายจำนวน 980 คน และประชากรหญิงจำนวน 995 คน รวมเป็น 1,975 คน

ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 320 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 297 หลัง ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7ซ.สุขสวัสดิ์54/1 – 54/2 ถ.สุขสวัสดิ์

ถนน: สุขสวัสดิ์

แขวง: ราษฎร์บูรณะ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 980 คน

ประชากรหญิง: 995 คน

ประชากรรวม: 1,975 คน

จำนวนครัวเรือน: 320 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 297 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button