ชุมชนหมู่ 6,8 คันนายาว

Share Button

ชุมชนหมู่ 6,8 คันนายาว ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ซ. ซาฟารีเวิลด์ ถนน รามอินทรา แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่ 6,8 คันนายาว มีประชากรชายจำนวน 249 คน และประชากรหญิงจำนวน 209 คน รวมเป็น 458 คน

ชุมชนหมู่ 6,8 คันนายาว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 97 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 97 หลัง ชุมชนหมู่ 6,8 คันนายาว มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 6,8 คันนายาว

เขต: คันนายาว

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 8 ซ. ซาฟารีเวิลด์

ถนน: รามอินทรา

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 249 คน

ประชากรหญิง: 209 คน

ประชากรรวม: 458 คน

จำนวนครัวเรือน: 97 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 97 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button