ชุมชนหมู่ 6 พัฒนา

Share Button

ชุมชนหมู่ 6 พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่ 6 พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 229 คน และประชากรหญิงจำนวน 253 คน รวมเป็น 482 คน

ชุมชนหมู่ 6 พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 122 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 122 หลัง ชุมชนหมู่ 6 พัฒนา มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 6 พัฒนา

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 229 คน

ประชากรหญิง: 253 คน

ประชากรรวม: 482 คน

จำนวนครัวเรือน: 122 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 122 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button