ชุมชนหมู่ 5 บางมด

Share Button

ชุมชนหมู่ 5 บางมด ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.กำนันธารทิพย์ ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่ 5 บางมด มีประชากรชายจำนวน 218 คน และประชากรหญิงจำนวน 256 คน รวมเป็น 474 คน

ชุมชนหมู่ 5 บางมด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 450 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 430 หลัง ชุมชนหมู่ 5 บางมด มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 5 บางมด

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.กำนันธารทิพย์

ถนน: พุทธบูชา

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 218 คน

ประชากรหญิง: 256 คน

ประชากรรวม: 474 คน

จำนวนครัวเรือน: 450 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 430 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button