ชุมชนหมู่ 4 หนองค้างพลู

Share Button

ชุมชนหมู่ 4 หนองค้างพลู ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ปลายซ.เพชรเกษม 110 ถนน เพชรเกษม 110 แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่ 4 หนองค้างพลู มีประชากรชายจำนวน 220 คน และประชากรหญิงจำนวน 230 คน รวมเป็น 450 คน

ชุมชนหมู่ 4 หนองค้างพลู มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 102 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 102 หลัง ชุมชนหมู่ 4 หนองค้างพลู มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 4 หนองค้างพลู

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ปลายซ.เพชรเกษม 110

ถนน: เพชรเกษม 110

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 220 คน

ประชากรหญิง: 230 คน

ประชากรรวม: 450 คน

จำนวนครัวเรือน: 102 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 102 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button