ชุมชนหมู่ 3 หนองค้างพลู

Share Button

ชุมชนหมู่ 3 หนองค้างพลู ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ปลายซ.เพชรเกษม 110 ถนน เพชรเกษม 110 แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่ 3 หนองค้างพลู มีประชากรชายจำนวน 720 คน และประชากรหญิงจำนวน 785 คน รวมเป็น 1,505 คน

ชุมชนหมู่ 3 หนองค้างพลู มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 135 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 135 หลัง ชุมชนหมู่ 3 หนองค้างพลู มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 3 หนองค้างพลู

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ปลายซ.เพชรเกษม 110

ถนน: เพชรเกษม 110

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 720 คน

ประชากรหญิง: 785 คน

ประชากรรวม: 1,505 คน

จำนวนครัวเรือน: 135 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 135 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button