ชุมชนหมู่ 3 บางมด

Share Button

ชุมชนหมู่ 3 บางมด ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.ประชาอุทิศ 33 ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่ 3 บางมด มีประชากรชายจำนวน 1,033 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,083 คน รวมเป็น 2,116 คน

ชุมชนหมู่ 3 บางมด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 300 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 276 หลัง ชุมชนหมู่ 3 บางมด มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 3 บางมด

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.ประชาอุทิศ 33

ถนน: พุทธบูชา

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 1,033 คน

ประชากรหญิง: 1,083 คน

ประชากรรวม: 2,116 คน

จำนวนครัวเรือน: 300 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 276 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button