ชุมชนหมู่ 2 บางมด

Share Button

ชุมชนหมู่ 2 บางมด ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.ประชาอุทิศ 28 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่ 2 บางมด มีประชากรชายจำนวน 480 คน และประชากรหญิงจำนวน 518 คน รวมเป็น 998 คน

ชุมชนหมู่ 2 บางมด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 233 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 158 หลัง ชุมชนหมู่ 2 บางมด มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 2 บางมด

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.ประชาอุทิศ 28

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 480 คน

ประชากรหญิง: 518 คน

ประชากรรวม: 998 คน

จำนวนครัวเรือน: 233 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 158 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button