ชุมชนหมู่ 15 พัฒนา

Share Button

ชุมชนหมู่ 15 พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 15 ถนน ไมตรีจิต แขวง สามวาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่ 15 พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 359 คน และประชากรหญิงจำนวน 378 คน รวมเป็น 737 คน

ชุมชนหมู่ 15 พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 143 หลัง ชุมชนหมู่ 15 พัฒนา มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 15 พัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 15

ถนน: ไมตรีจิต

แขวง: สามวาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 359 คน

ประชากรหญิง: 378 คน

ประชากรรวม: 737 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 143 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button