ชุมชนหมู่ 12 บ้านสวนบางพรม

Share Button

ชุมชนหมู่ 12 บ้านสวนบางพรม ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ถนน -0 แขวง บางพรม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่ 12 บ้านสวนบางพรม มีประชากรชายจำนวน 146 คน และประชากรหญิงจำนวน 135 คน รวมเป็น 281 คน

ชุมชนหมู่ 12 บ้านสวนบางพรม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 83 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 67 หลัง ชุมชนหมู่ 12 บ้านสวนบางพรม มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 12 บ้านสวนบางพรม

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12

ถนน: -0

แขวง: บางพรม

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 146 คน

ประชากรหญิง: 135 คน

ประชากรรวม: 281 คน

จำนวนครัวเรือน: 83 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 67 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button