ชุมชนหมู่ 1 หนองแขม

Share Button

ชุมชนหมู่ 1 หนองแขม ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่1 ซ.สวัสดิการ 1 แยก 3 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่ 1 หนองแขม มีประชากรชายจำนวน 158 คน และประชากรหญิงจำนวน 156 คน รวมเป็น 314 คน

ชุมชนหมู่ 1 หนองแขม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนหมู่ 1 หนองแขม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 1 หนองแขม

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่1 ซ.สวัสดิการ 1 แยก 3

ถนน: เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 158 คน

ประชากรหญิง: 156 คน

ประชากรรวม: 314 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button