ชุมชนหมู่บ้าน เค.ซี.ร่มเกล้า

Share Button

ชุมชนหมู่บ้าน เค.ซี.ร่มเกล้า ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่บ้าน เค.ซี ร่มเกล้า ถนน ร่มเกล้า แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้าน เค.ซี.ร่มเกล้า มีประชากรชายจำนวน 383 คน และประชากรหญิงจำนวน 434 คน รวมเป็น 817 คน

ชุมชนหมู่บ้าน เค.ซี.ร่มเกล้า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 227 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 292 หลัง ชุมชนหมู่บ้าน เค.ซี.ร่มเกล้า มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้าน เค.ซี.ร่มเกล้า

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่บ้าน เค.ซี ร่มเกล้า

ถนน: ร่มเกล้า

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 383 คน

ประชากรหญิง: 434 คน

ประชากรรวม: 817 คน

จำนวนครัวเรือน: 227 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 292 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button