ชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์ 65

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์ 65 ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ซ.รามอินทรา 65 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์ 65 มีประชากรชายจำนวน 340 คน และประชากรหญิงจำนวน 260 คน รวมเป็น 600 คน

ชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์ 65 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 196 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 160 หลัง ชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์ 65 มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์ 65

เขต: บางเขน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ซ.รามอินทรา 65

ถนน: รามอินทรา

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 340 คน

ประชากรหญิง: 260 คน

ประชากรรวม: 600 คน

จำนวนครัวเรือน: 196 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 160 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button