ชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศน์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศน์ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รามอินทรา 19 ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศน์ มีประชากรชายจำนวน 630 คน และประชากรหญิงจำนวน 570 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 220 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 186 หลัง ชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศน์ มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศน์

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รามอินทรา 19

ถนน: รามอินทรา

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 630 คน

ประชากรหญิง: 570 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 220 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 186 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button