ชุมชนหมู่บ้านไทยเทยิ่น

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านไทยเทยิ่น ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยวิภาวดีรังสิต 80 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านไทยเทยิ่น มีประชากรชายจำนวน 87 คน และประชากรหญิงจำนวน 96 คน รวมเป็น 183 คน

ชุมชนหมู่บ้านไทยเทยิ่น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 49 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 49 หลัง ชุมชนหมู่บ้านไทยเทยิ่น มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านไทยเทยิ่น

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยวิภาวดีรังสิต 80

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 87 คน

ประชากรหญิง: 96 คน

ประชากรรวม: 183 คน

จำนวนครัวเรือน: 49 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 49 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button