ชุมชนหมู่บ้านไทยอาคาร

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านไทยอาคาร ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านไทยอาคาร มีประชากรชายจำนวน 350 คน และประชากรหญิงจำนวน 450 คน รวมเป็น 800 คน

ชุมชนหมู่บ้านไทยอาคาร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 210 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 190 หลัง ชุมชนหมู่บ้านไทยอาคาร มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านไทยอาคาร

เขต: พระโขนง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วชิรธรรมสาธิต 57

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 350 คน

ประชากรหญิง: 450 คน

ประชากรรวม: 800 คน

จำนวนครัวเรือน: 210 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 190 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button