ชุมชนหมู่บ้านไทยวันดี

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านไทยวันดี ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านไทยวันดี มีประชากรชายจำนวน 223 คน และประชากรหญิงจำนวน 263 คน รวมเป็น 486 คน

ชุมชนหมู่บ้านไทยวันดี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 137 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 204 หลัง ชุมชนหมู่บ้านไทยวันดี มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านไทยวันดี

เขต: พระโขนง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วชิรธรรมสาธิต 57

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 223 คน

ประชากรหญิง: 263 คน

ประชากรรวม: 486 คน

จำนวนครัวเรือน: 137 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 204 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button