ชุมชนหมู่บ้านแหลมทองพัฒนา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านแหลมทองพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.รามอินทรา 51 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านแหลมทองพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 310 คน และประชากรหญิงจำนวน 326 คน รวมเป็น 636 คน

ชุมชนหมู่บ้านแหลมทองพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 130 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนหมู่บ้านแหลมทองพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านแหลมทองพัฒนา

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.รามอินทรา 51

ถนน: รามอินทรา

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 310 คน

ประชากรหญิง: 326 คน

ประชากรรวม: 636 คน

จำนวนครัวเรือน: 130 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button