ชุมชนหมู่บ้านแหลมทองนิเวศน์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านแหลมทองนิเวศน์ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านแหลมทองนิเวศน์ มีประชากรชายจำนวน 216 คน และประชากรหญิงจำนวน 252 คน รวมเป็น 468 คน

ชุมชนหมู่บ้านแหลมทองนิเวศน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนหมู่บ้านแหลมทองนิเวศน์ มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านแหลมทองนิเวศน์

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 216 คน

ประชากรหญิง: 252 คน

ประชากรรวม: 468 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button