ชุมชนหมู่บ้านแสงอรุณ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านแสงอรุณ ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยรามอินทรา 68 ถนน รามอินทรา แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านแสงอรุณ มีประชากรชายจำนวน 631 คน และประชากรหญิงจำนวน 654 คน รวมเป็น 1,285 คน

ชุมชนหมู่บ้านแสงอรุณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 453 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 453 หลัง ชุมชนหมู่บ้านแสงอรุณ มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านแสงอรุณ

เขต: คันนายาว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยรามอินทรา 68

ถนน: รามอินทรา

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 631 คน

ประชากรหญิง: 654 คน

ประชากรรวม: 1,285 คน

จำนวนครัวเรือน: 453 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 453 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button