ชุมชนหมู่บ้านเอี่ยมพานิช

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเอี่ยมพานิช ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รามอินทรา 15 ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเอี่ยมพานิช มีประชากรชายจำนวน 691 คน และประชากรหญิงจำนวน 906 คน รวมเป็น 1,597 คน

ชุมชนหมู่บ้านเอี่ยมพานิช มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 571 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 405 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเอี่ยมพานิช มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเอี่ยมพานิช

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รามอินทรา 15

ถนน: รามอินทรา

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 691 คน

ประชากรหญิง: 906 คน

ประชากรรวม: 1,597 คน

จำนวนครัวเรือน: 571 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 405 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button