ชุมชนหมู่บ้านเสนาวิลล่า 1-2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเสนาวิลล่า 1-2 ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ. สยามธรณี ถนน รามอินทรา กม. 8 (คู้บอน) แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเสนาวิลล่า 1-2 มีประชากรชายจำนวน 900 คน และประชากรหญิงจำนวน 925 คน รวมเป็น 1,825 คน

ชุมชนหมู่บ้านเสนาวิลล่า 1-2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 450 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 450 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเสนาวิลล่า 1-2 มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเสนาวิลล่า 1-2

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ. สยามธรณี

ถนน: รามอินทรา กม. 8 (คู้บอน)

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 900 คน

ประชากรหญิง: 925 คน

ประชากรรวม: 1,825 คน

จำนวนครัวเรือน: 450 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 450 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button