ชุมชนหมู่บ้านเพชรไพลิน

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเพชรไพลิน ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านเพชรไพลิน ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านเพชรไพลิน มีประชากรชายจำนวน 182 คน และประชากรหญิงจำนวน 168 คน รวมเป็น 350 คน

ชุมชนหมู่บ้านเพชรไพลิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 136 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 84 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเพชรไพลิน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเพชรไพลิน

เขต: คลองสามวา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่บ้านเพชรไพลิน

ถนน: พระยาสุเรนทร์

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 182 คน

ประชากรหญิง: 168 คน

ประชากรรวม: 350 คน

จำนวนครัวเรือน: 136 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 84 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button