ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย1/2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย1/2 ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 14ซ.รามอินทรา 46 ถนน รามอินทรา แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย1/2 มีประชากรชายจำนวน 556 คน และประชากรหญิงจำนวน 652 คน รวมเป็น 1,208 คน

ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย1/2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 225 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 225 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย1/2 มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย1/2

เขต: คันนายาว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 14ซ.รามอินทรา 46

ถนน: รามอินทรา

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 556 คน

ประชากรหญิง: 652 คน

ประชากรรวม: 1,208 คน

จำนวนครัวเรือน: 225 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 225 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button