ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัยรามอินทรา ก.ม.9ป.1

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัยรามอินทรา ก.ม.9ป.1 ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัยรามอินทรา ก.ม.9ป.1 มีประชากรชายจำนวน 519 คน และประชากรหญิงจำนวน 699 คน รวมเป็น 1,218 คน

ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัยรามอินทรา ก.ม.9ป.1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 405 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 357 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัยรามอินทรา ก.ม.9ป.1 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัยรามอินทรา ก.ม.9ป.1

เขต: คันนายาว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 519 คน

ประชากรหญิง: 699 คน

ประชากรรวม: 1,218 คน

จำนวนครัวเรือน: 405 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 357 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button