ชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ. รามอินทรา 14 ถนน รามอินทรา แขวง จรเข้บัว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี มีประชากรชายจำนวน 609 คน และประชากรหญิงจำนวน 632 คน รวมเป็น 1,241 คน

ชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 393 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 269 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ. รามอินทรา 14

ถนน: รามอินทรา

แขวง: จรเข้บัว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 609 คน

ประชากรหญิง: 632 คน

ประชากรรวม: 1,241 คน

จำนวนครัวเรือน: 393 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 269 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button