ชุมชนหมู่บ้านเธียรสวน

Share

ชุมชนหมู่บ้านเธียรสวน ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซอยรามอินทรา 5 ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเธียรสวน มีประชากรชายจำนวน 533 คน และประชากรหญิงจำนวน 680 คน รวมเป็น 1,213 คน

ชุมชนหมู่บ้านเธียรสวน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 383 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 378 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเธียรสวน มีกรรมการชุมชน 19 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเธียรสวน

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซอยรามอินทรา 5

ถนน: รามอินทรา

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 533 คน

ประชากรหญิง: 680 คน

ประชากรรวม: 1,213 คน

จำนวนครัวเรือน: 383 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 378 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 19 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share