ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุข 9

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุข 9 ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ซ.รามอินทรา 14 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุข 9 มีประชากรชายจำนวน 560 คน และประชากรหญิงจำนวน 706 คน รวมเป็น 1,266 คน

ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุข 9 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 213 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 211 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุข 9 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุข 9

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 ซ.รามอินทรา 14

ถนน: รามอินทรา

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 560 คน

ประชากรหญิง: 706 คน

ประชากรรวม: 1,266 คน

จำนวนครัวเรือน: 213 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 211 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button