ชุมชนหมู่บ้านเค.ซี. 4 ร่วมใจ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเค.ซี. 4 ร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยหทัยราษฎร์ 39 ถนน หทัยราษฎร์ แขวง สามวาตะวันตก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านเค.ซี. 4 ร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 280 คน และประชากรหญิงจำนวน 322 คน รวมเป็น 602 คน

ชุมชนหมู่บ้านเค.ซี. 4 ร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 141 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 238 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเค.ซี. 4 ร่วมใจ มีกรรมการชุมชน 19 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเค.ซี. 4 ร่วมใจ

เขต: คลองสามวา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยหทัยราษฎร์ 39

ถนน: หทัยราษฎร์

แขวง: สามวาตะวันตก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 280 คน

ประชากรหญิง: 322 คน

ประชากรรวม: 602 คน

จำนวนครัวเรือน: 141 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 238 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 19 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button