ชุมชนหมู่บ้านเคหะธานี 2 รามอินทรา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเคหะธานี 2 รามอินทรา ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ถนน รามอินทรา แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านเคหะธานี 2 รามอินทรา มีประชากรชายจำนวน 265 คน และประชากรหญิงจำนวน 345 คน รวมเป็น 610 คน

ชุมชนหมู่บ้านเคหะธานี 2 รามอินทรา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 270 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 265 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเคหะธานี 2 รามอินทรา มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเคหะธานี 2 รามอินทรา

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11

ถนน: รามอินทรา

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 265 คน

ประชากรหญิง: 345 คน

ประชากรรวม: 610 คน

จำนวนครัวเรือน: 270 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 265 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button