ชุมชนหมู่บ้านเขมาเนรมิตรนิเวศน์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเขมาเนรมิตรนิเวศน์ ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ วีระพิทยา ถนน ประชาราษฎร์ สาย1 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเขมาเนรมิตรนิเวศน์ มีประชากรชายจำนวน 270 คน และประชากรหญิงจำนวน 310 คน รวมเป็น 580 คน

ชุมชนหมู่บ้านเขมาเนรมิตรนิเวศน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 185 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเขมาเนรมิตรนิเวศน์ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเขมาเนรมิตรนิเวศน์

เขต: บางซื่อ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: วีระพิทยา

ถนน: ประชาราษฎร์ สาย1

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 270 คน

ประชากรหญิง: 310 คน

ประชากรรวม: 580 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 185 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button