ชุมชนหมู่บ้านเกษรา-ฐิติพร

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเกษรา-ฐิติพร ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พัฒนาการ 29 ถนน  แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านเกษรา-ฐิติพร มีประชากรชายจำนวน 367 คน และประชากรหญิงจำนวน 351 คน รวมเป็น 718 คน

ชุมชนหมู่บ้านเกษรา-ฐิติพร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 489 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 450 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเกษรา-ฐิติพร มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเกษรา-ฐิติพร

เขต: สวนหลวง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พัฒนาการ 29

ถนน: 

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 367 คน

ประชากรหญิง: 351 คน

ประชากรรวม: 718 คน

จำนวนครัวเรือน: 489 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 450 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button