ชุมชนหมู่บ้านเกษมสันต์ 2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเกษมสันต์ 2 ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 15 ซ.เกษมสันต์ 2 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านเกษมสันต์ 2 มีประชากรชายจำนวน 489 คน และประชากรหญิงจำนวน 502 คน รวมเป็น 991 คน

ชุมชนหมู่บ้านเกษมสันต์ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 234 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเกษมสันต์ 2 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเกษมสันต์ 2

เขต: สวนหลวง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 15 ซ.เกษมสันต์ 2

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 489 คน

ประชากรหญิง: 502 คน

ประชากรรวม: 991 คน

จำนวนครัวเรือน: 234 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button