ชุมชนหมู่บ้านฮอลลีวู้ด

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านฮอลลีวู้ด ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สวนหลวง ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านฮอลลีวู้ด มีประชากรชายจำนวน 965 คน และประชากรหญิงจำนวน 898 คน รวมเป็น 1,863 คน

ชุมชนหมู่บ้านฮอลลีวู้ด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 396 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 208 หลัง ชุมชนหมู่บ้านฮอลลีวู้ด มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านฮอลลีวู้ด

เขต: สวนหลวง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สวนหลวง

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 965 คน

ประชากรหญิง: 898 คน

ประชากรรวม: 1,863 คน

จำนวนครัวเรือน: 396 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 208 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button