ชุมชนหมู่บ้านอ่อนนุชทาวน์เฮ้าส์ 1

Share

ชุมชนหมู่บ้านอ่อนนุชทาวน์เฮ้าส์ 1 ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ. อ่อนนุช 48 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านอ่อนนุชทาวน์เฮ้าส์ 1 มีประชากรชายจำนวน 276 คน และประชากรหญิงจำนวน 336 คน รวมเป็น 612 คน

ชุมชนหมู่บ้านอ่อนนุชทาวน์เฮ้าส์ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 122 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 113 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอ่อนนุชทาวน์เฮ้าส์ 1 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอ่อนนุชทาวน์เฮ้าส์ 1

เขต: สวนหลวง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ. อ่อนนุช 48

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 276 คน

ประชากรหญิง: 336 คน

ประชากรรวม: 612 คน

จำนวนครัวเรือน: 122 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 113 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share