ชุมชนหมู่บ้านอยู่สบาย

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอยู่สบาย ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สนามกอลฟ์ 4 ถนน กรุงเทพกรีฑา แขวง หัวหมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านอยู่สบาย มีประชากรชายจำนวน 138 คน และประชากรหญิงจำนวน 149 คน รวมเป็น 287 คน

ชุมชนหมู่บ้านอยู่สบาย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 88 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 88 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอยู่สบาย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอยู่สบาย

เขต: บางกะปิ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สนามกอลฟ์ 4

ถนน: กรุงเทพกรีฑา

แขวง: หัวหมาก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 138 คน

ประชากรหญิง: 149 คน

ประชากรรวม: 287 คน

จำนวนครัวเรือน: 88 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 88 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button