ชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นครเสรีไทย

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นครเสรีไทย ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ซอยอมรพันธ์นคร 7 ถนน สวนสยาม แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นครเสรีไทย มีประชากรชายจำนวน 160 คน และประชากรหญิงจำนวน 168 คน รวมเป็น 328 คน

ชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นครเสรีไทย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 71 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 125 หลัง ชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นครเสรีไทย มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นครเสรีไทย

เขต: คันนายาว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 3 ซอยอมรพันธ์นคร 7

ถนน: สวนสยาม

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 160 คน

ประชากรหญิง: 168 คน

ประชากรรวม: 328 คน

จำนวนครัวเรือน: 71 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 125 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button