ชุมชนหมู่บ้านหทัยราษฎร์พัฒนา

Share

ชุมชนหมู่บ้านหทัยราษฎร์พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.หทัยราษฎร์ 8 ถนน หทัยราษฎร์ แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านหทัยราษฎร์พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 449 คน และประชากรหญิงจำนวน 475 คน รวมเป็น 924 คน

ชุมชนหมู่บ้านหทัยราษฎร์พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 297 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 267 หลัง ชุมชนหมู่บ้านหทัยราษฎร์พัฒนา มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านหทัยราษฎร์พัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.หทัยราษฎร์ 8

ถนน: หทัยราษฎร์

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 449 คน

ประชากรหญิง: 475 คน

ประชากรรวม: 924 คน

จำนวนครัวเรือน: 297 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 267 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share